7. Jak se stromy a keře loučily se zvířátky

Myšlenková mapa

Výtvarné činnosti

Výtvarné práce v této kapitole jsem nedělala s dětmi v jednom roce. Jsou to práce z různých školních roků. Dávám je jako inspiraci. 

Obtisky listů

Aby nedocházelo k podtékání temperové barvy pod list je lepší list před položením na čtvrtku potřít vodou a pak jej přitisknout ke čtvrtce.

Podzimní krajina

Barvy stromů

Základ dalších dětských prací, které předkládám, je stejná technika,  jakou jsme pracovali při tvoření „Podzimní krajiny“. Tedy tzv. smejváky – nanášení různých barev (v tomto případě barvy podzimní palety) a jejich smytí vodou. Tuto činnost děti opakují dvakrát s třikrát.

Podzimní barvy

Jakmile děti vytvořily tzv. smejváky, hledaly ve svých pracech tvary stromů, keřů. Ty pak zvýraznily černým fixem a dokreslily další detaily.

 

Stromy na podzim

I tady se začíná smejváky. Pak si děti na jiný papír nalepí z různě širokých proužků čtvrtky strom. na ten jsem jim pak nanesla pomocí fotografického válečku (nebo váleček na vyhlazení papírových tapet) černou temperu a děti si tuto matrici obtiskly na svůj smejvák. Nakonec si dokreslili fixem trávu nebo slunce.

Strom z mačkaného papíru

 Aby se děti dostatečně seznámily se stavbou stromu, vytvořily jsme si společně tento strom. Děti si nejprve vytvořily kůru pro strom. Na měkký papír si nanášely různé odstíny černé a hnědé barvy. Mokrý papír zmačkaly a nechaly uschnout. Pak papíry nalepily na strom z kartonu, který jsem jim připravila.

Stromový skřítek

Listy ve folii

Letos nám zbylo hodně vylisovaných listů. Bylo mně líto je vyhodit a tak jsem je pomocí „laminátovačky“ zatavila do folie. Děti listy pak vystřihly a pověsili jsme je na větev z hroznového vína, kterou jsem upevnila ke stropu na chodbě.  

Pomůcka

Strom na podzim

 

Pracovní listy