2. Jak pomáhali zajícovi postavit nový domeček

Myšlenková mapa

Výtvarné činnosti

Domečky pro zajíce ze stonků ozdobné trávy

Některé děti bez problémů zvládly pravidelné střídání stonků při „stavbě“ domečku. Jiným to dělalo menší potíže.

Stavíme si malé, větší a velké domečky

Domeček z papírových kartonů

Naši sponzoři – firma Bupak – nám věnovala velké kartony. S dětmi jsme z nich vytvořili nejprve jeden domeček.

Dětem se ale zdálo, že jeden domeček je málo a tak  jsme „postavili“ hned vedle ještě jeden domeček. Děti si jej vyzdobily květinami ze samolepících tapet a s mou pomocí si do domečků vyrobily nábytek z krabic, z papírových válců od koberců atd. Domečky si uvnitř vymalovaly voskovými pastely.  

Sídliště

Cílem tohoto tématického bloku je seznomovat děti s prostředím, ve kterém děti žijí. Protože jsme sídlišťní mateřská škola, povídali jsme si s dětmi o sídlištích – o tom, jak se v nich lidé chovají. Někteří si prostředí kolem sebe upravují, jiní dělají nepořádek. A tak vznikla práce: Sídliště hodných a ošklivých lidí.V sídlišti, kde bydleli hodní lidé byly parky, rybník s placetnicemi, květiny, hřiště. V sídlišti s ošklivými lidmi byly smetiště, špinavý rybník, uschlé stromy, plno aut, počmárané domy.

Dům, ve kterém bydlí naše třída

Děti přinesly krabice od mléka, které jsme obalily papírem – vznikly tak cihly, ze kterých jsme postavili dům. Děti si vyrobily balkony s květinami, antény ze špejlí, výtah, podepsaly si  zvonky u vstupních dveří, do oken si nakreslily své portréty… A tak vznikl dům, ve kterém bydlí naše třída.

  

Černá věž

Do této kapitoly jsem zařadila i malbu historické části Českých Budějovic – Černé věže. Tyhle práce se dětem velmi povedly a bylo by škoda, abych vám je neukázala. Malovali jsme je ale v jiném tématickém bloku, který se do knihy nevešel :“ Jak krtek navštívil České Budějovice“. Bohužel, nemám práce všechny, ale jen ty, které jsem zařadila na výstavu a dětem jsme je proto nedali domů.

Stavba domu z historické části města

Dům jsme postavili z cihel (krabice od mléka polepené papírem). Děti se seznámily s kladením cihel přes sebe.

Pomůcka

Rozstříhaná fotografie třídy

Pracovní listy