3. Jak se stal zajíc zahradníkem

Myšlenková mapa

Výtvarné činnosti

Jablka z papíru

Vytvoření ovocného stromu – bohužel jsem si tento strom navyfotografovala v době, kdy jsme ho ozdobili papírovými jablky. Tato fotografie je z jara, kdy jsme jeho větve ozdobili zelenými listy a květy.

Jabloně s jablky

Děti na  papír nalepily z různě širokých proužků čtvrtky strom. Na ten jsem jim pak nanesla pomocí fotografického válečku (nebo váleček na vyhlazení papírových tapet) černou temperu a děti si tuto matrici obtiskly na navlhčenou čtvrtku. Na tento strom si pak brambotovými tiskátky natiskly listy a jablka. Práci pak dokončily dokreslením detailů černým fixem.

Sádrové obrázky ovoce 

Před několika lety jsem s dětmi vytvářela v tomto období sádrové obrázky ovoce. Děti si na smirkový papír nakreslily barevnými křídami ovoce, kolem kresby udělaly ohrádku z plastelíny a na takto přopravený obrázek jsme nalily sádru. 

Pomůcka

Co roste na stromě a co roste na záhoně

Obrázky stromu a záhonu jsem nakreslila na lepenkový papír a později je rozstříhala a děti je při volných hrách skládaly nebo jsem je používala v soutěžívých hrách mezi dvěma skupinami – která skupina dřív obrázek složí.

Pracovní listy