13. Jak se chtěl krtek dozvědět všechno o lidech

Myšlenková mapa

Výtvarné činnosti

Kresba portrétu: Tak to jsem já

Kresba portrétu je oblíbenou výtvarnou činností pro všechny děti. Ukáži vám několik možností zpracování tohoto tématu, které jsem s dětmi dělala.

Kresba do fotografie

Aby děti co nejlépe pochopily zákonitosti umístění částí oblečeje (horní část uší je totožné s umístěním očí, dolní část uší je v rovině horního rtu…), vyfotila jsem každé dítě, fotografie jsem zkopírovala do počítače a pak je vytiskla. Každý si pak vzal svůj portrét, ověřil si na něm fiziognomii obličeje a vše si upevnil kresbou černým fixem přímo do portrétu.

Kolorovaná kresba tuší

 Na vlasy jsme použili vylouhovaný a usušený čaj.

Malba temperovými a škrobovými barvami,

dotvořená látkou, vlnou, čajem, chemlonem, skartovaným papírem.

Tady jsem dětem nastříhala jednotlivé části lidské hlavy, které jsem rozmístila po koberci. Děti si nejprve našli hlavu a krk. Pak si hledaly postupně oči, nos, rty, uši. Nakonec si vše nalepily na čtvrtku a domalovaly a dolepily.

Lidské tělo – kostra

Lidské tělo – vnitřní orgány, žíly  a tepny

Lidské tělo – svaly a kůže

Lidské tělo – smysly

Hra: Jak cestuje  potrava v našem těle

Aby získaly děti větší představu o trávící soustavě, připravila jsem pro ně překážkovou trasu. Děti byly potrava, která cestuje trávící soustavou (ústa, hltan, jícen, žaludek – tady válely sudy, tenké střevo – tady mi předávaly vitamíny=papírová kolečka, tlusté střevo, konečník). K puštění videa klikněte kerzorem na modrý nápis lidské tělo 026-1lidské tělo 026~1

Postavy z PET lahví

Před několika lety jsem s dětmi v rámci tohoto tématu vytvořila postavy z PET lahví. Nejprve jsme spojili izolepou 6lahví na tělo.Na ruce a nohy jsme vytvořili nasunutím 2 lahví do sebe (u jedné lahve jsem uřízla dno). Nohy a ruce jsme k tělu připojili drátem a vše jsme polepili hedvábným papírem. Hlavu jsme vytvořili polepením balónku papírem. Nakonec si děti postavy pomalovaly a nalepily vlasy. Kytary byly nápady dětí – jsou vyřezány z kartonu.

Náš Pepa

Podobně jako postavy z PET lahví jsme vytvořili i Pepu. U něj jsme použili lahví podstatně více. Abyste si představili jeho velikost, zařadila jsem fotografii Pepy s dětmi a Pepu na výstavě.

Pomůcky

Lidské tělo

Ze čtvrtek a barevných papírů jsem vystřihla všechny části těla (kosti a vnitřní orgány) a vložila je do laminovacích folií a zalaminovala (laminátor máme v MŠ – doporučuji na pomůcky – obrázky, které jsou často používány a nechcete, aby je děti potrhaly, zmačkaly). Jednotlivé kosti a vnitřní orgány opatřené folií jsem vystřihla a na zadní část jsem nalepila magnetickou pásku. Části kostry se pak snadno  přichytnou na magnetické tabuli.

Hledáme se

Pracovní listy

Hudební činnosti