16. Jak krtek a skřivánek přivolali jaro

Myšlenková mapa

Výtvarné činnosti

Malujeme Jaro

Naše Jaro

Jarní víla

Na co myslí Jaro

V komunitním kruhu jsme si povídali o básničce J.Žáčka „Co všechno musí dělat jaro“. Někdo z dětí pak řekl: „To Jaro má ale starosti, na co všechno musí myslet!“. A tak vznikla práce – Na co myslí Jaro. Z pletiva jsem s dětmi udělala hlavu Jara (pletivo jsme vytvarovali na velkém gymnastickém míči). Děti pak z obarveného moduritu (do bílého moduritu se vpracuje příslušná temperová barva) vymodelovaly motýly, květiny, ptáčky, které jsme po vytvrzení zavěsili pomocí drátku do hlavy Jara. Vlasy jsme vyrobili z nastříhaného igelitového pytle. Nakonec jsem přes hlavu Jara natáhla igelit a děti na něj barvou porcelán nakreslily linie očí, nosu a úst.

Velikonoce

Do knihy už se nevešla část o Velikonocích. Proto jsem do tohoto tematického celku zařadila fotografie velikonočních vajíček. Děti si nejprve udělaly z vrbových větviček kruh a do něj jsme drátkem nebo tavnou pistolí upevnili malované vajíčko.

Pracovní listy

Hudební činnosti